}
Follow us on Facebook
Powered by: Internetsmash

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Γαλλία: 9 στὰ 10 γυμνάσια τῆς χώρας ἐπέλεξαν τὴν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν!

Στὰ πλαίσια τῆς μεταρρύθμισης στὴν παιδεία ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Βάλς, 
οἱ Γάλλοι καθηγητὲς καὶ μαθητὲς φαίνεται πὼς ἐπέλεξαν συνειδητὰ 
νὰ συνεχίσουν νὰ διδάσκονται ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ!
Μὲ τὴ νέα σχολικὴ χρονιά, τὸ γυμνάσια τῆς Γαλλίας ἀναμένεται νὰ ἐφαρμόσουν ἕνα νέο πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ εἰσαγάγει τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ στόχο ὅπως ἰσχυρίζεται τὴν ἐξατομίκευση καὶ τὴν ἐλευθερία στὴν ἐπιλογὴ τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων ἀπὸ μαθητή, σὲ μαθητή. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ ὑπουργεῖο διάρθρωσε μία σειρὰ ἀπὸ θεματικὲς ποὺ μπορεῖ ἕνας Γάλλος μαθητὴς τοῦ γυμνασίου νὰ ἐπιλέξει, ὅπως Πολιτισμὸς καὶ τέχνες, Πληροφορική, Ἐπικοινωνία, Κοινωνία, Ξένες γλῶσσες, Ἐπιστῆμες, Σῶμα καὶ ὑγεία καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἀνάμεσα σὲ αὐτά, δημιουργήθηκε καὶ μία ξεχωριστὴ θεματικὴ μὲ τίτλο «Γλῶσσες καὶ πολιτισμὸς τῆς Ἀρχαιότητας», στὴν ὁποία ὅπως εἶναι φυσικὸ δεσπόζει ἡ ἐκμάθηση τῆς ἀρχαίας...
ἑλληνικῆς καὶ τῆς λατινικῆς γλώσσας.

Παρὰ τὶς πρῶτες ἀντιδράσεις, μὲ καθηγητὲς καὶ συνδικαλιστὲς νὰ ἰσχυρίζονται πὼς τὸ νέο σύστημα θὰ ἐξαλείψει τὶς λεγόμενες μητρικὲς γλῶσσες ἀπὸ τὴν παιδεία, ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ἀνακοίνωσαν τὴ Δευτέρα σὲ κλίμα εὐφορίας πὼς τὸ 92% τῶν γυμνασίων τῆς χώρας, καθὼς καὶ τὸ 70% τῶν μαθητῶν γυμνασίου ἐπέλεξαν τὴν παραπάνω θεματική. "Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὄχι ἁπλά, τὰ λατινικὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ δὲν θὰ ἐξαφανισθοῦν, ἀλλὰ θὰ ἐνισχυθοῦν" σημειώνουν κύκλοι τοῦ ὑπουργείου. Ὅπως ἀναφέρουν, τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς τριπλάσιος ἀριθμὸς μαθητῶν σὲ σχέση μὲ τὴν περασμένη χρονιὰ θὰ μαθαίνουν τὶς ἀρχαῖες γλῶσσες στὸ γαλλικὸ σχολεῖο.

Μία μεταρρύθμιση, δεκάδες ἀντιδράσεις
Ἡ μεταρρύθμιση τῶν σοσιαλιστῶν γιὰ τὸ κολέγιο ἔχει προκαλέσει ποικίλες ἀντιδράσεις, καθὼς δὲν εἶναι λίγοι οἱ συνδικαλιστές, οἱ γονεῖς καὶ οἱ καθηγητὲς ποὺ δυσκολεύονται νὰ διακρίνουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ λειτουργήσει τὸ νέο σύστημα καὶ προειδοποιοῦν πὼς λίγες μέρες πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς νέας χρονιᾶς ὅλα μοιάζουν νὰ βρίσκονται στὸν ἀέρα. Τὸ στοίχημα τῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ φτιάξουν ἕνα πιὸ εὐέλικτο σύστημα, μέσα στὸ ὁποῖο ὁ μαθητὴς θὰ μπορεῖ νὰ ἐπιλέξει, νὰ διαμορφώσει καὶ τελικὰ νὰ ἀκολουθήσει ἕνα πρόγραμμα ποὺ ταιριάζει περισσότερο στὰ δικά του ἐνδιαφέροντα.

Γιὰ πολλοὺς εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ πεδίων ποὺ θέτει τὸ πρόβλημα, καθὼς ἐκφράζονται οἱ ἀνησυχίες πὼς μαθητὲς ἐνδέχεται νὰ ἐπιλέγουν νὰ παραλείπουν βασικὰ μαθήματα, ἀνάλογα μὲ τὴν κλίση τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται βασικῶν γνώσεων περνώντας στὸ λύκειο. Ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο πάντως ἐμφανίζονται καθησυχαστικοί, ἐνῶ διαβεβαιώνουν πὼς τὰ μαθήματα καὶ οἱ γνώσεις ποὺ θεωροῦνται θεμελιώδεις.

Ἀνάμεσα στοὺς καθηγητὲς πάντως ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι, κυρίως ὅσοι τοποθετοῦνται ἀριστερὰ στὰ συνδικαλιστικὰ ὄργανα, ποὺ στηρίζουν τὸν νόμο τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Najat Vallaud-Belkacem. Οἱ συνδικαλιστικὲς ὁμάδες ὅμως ποὺ ἐκπροσωποῦν σχεδὸν τὸ 80% τῶν καθηγητῶν στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση καλοῦν σὲ κινητοποιήσεις στὶς 8 Σεπτεμβρίου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένει ἀβέβαιο ἂν τελικὰ θὰ ἀνοίξουν τὰ σχολεῖα σὲ αὐτὴ τὴν τελευταία σχολικὴ χρονιὰ γιὰ τὴν προεδρία Ὀλάντ.

*Στὴ φωτὸ ἡ Γαλλία ὑπουργὸς Παιδείας Najat Vallaud-Belkacem, πρώτη γυναίκα ποὺ ἀναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο παιδείας στὴν κυβέρνηση τῶν σοσιαλιστῶν

Λευτέρης Σαββίδης
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Μήνυμα από τον "διαχειριστή" του ιστολογίου  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ : Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη. Ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε. Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά ένας απόστρατος αξιωματικός της Π.Α. που αποφάσισε να κάνει αυτό που δεν κάνουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Η Θράκη μας Κινδυνεύει

Η Θράκη μας Κινδυνεύει