}
Follow us on Facebook
Powered by: Internetsmash

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο;;; : Τι έγραφαν οι Εφημερίδες τότε. (3)

Τι έγραφαν οι Εφημερίδες τότε.
Αποτέλεσμα εικόνας για Μιχάλης ΠαρτσαλίδηςΤο «Βήμα>> της 5.3.1948 έγραφε με τίτλο -Το τραγικό Παιδομάζωμα»:


Η κομμουνιστική ανταρσία, η οποία είχεν ήδη αποξενωθή από ό,τι ονομάζομεν ψυχήν του Ελληνικού Έθνους, έχασε πλέον οριστικώς και την τελευταίαν επαφην της με το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ,
το στοιχειώδες ανθρώπινον αίσθημα, δηλαδή με τον σεβασμόν προς τας αιωνίας αξίας της ζωης, αυτάς που ξεχωρίζουν τον άνθρωπον από το κτήνος.
Το Παιδομάζωμα του οποίου αι ανήκουστοι λεπτομέραι αι διαβιβαζόμεναι τελευταίως κρατούν εις βαθυτάτην συγκίνησιν ολόκληρον τον ελληνικόν λαόν, όπως είμεθα βέβαιοι ότι θα συγκινήσουν από αποτροπιασμών όλον τον πολιτισμένο ν χόσμον, αποτελεί την τελεσίδικον
Αποτέλεσμα εικόνας για Το «Βήμα
καταδίκην του Συμμοριτισμού, εις ηθικον θάνατον. Από την στιγμήν αυτήν η κίνησίς του αποκόπτεται ακόμη και από ό,χι εκφράζει τον άνθρωπον, κάθε άνθρωπον, ανεξαρτήτως της ιδεολογίας που πρεσβεύει, της ιστορίας που συνεχίζει, της ηπείρου που κατοικεί, του χρώματος και της γλώσσης του. Διότι πουθενά, εις καμμίαν ζούγκλαν της Αφρικής, εις κανένα πρωτόγονον διαμέρισμα της Ασίας, ούτε εις τους Οτεντότους, ούτε εις τους Κάφρους, οι άνθρωποι, οι άγριοι έστω, οι ομιλούντες με άναρθρους μόνον κραυγάς, αλλά που έχουν εν τούτοις μεσα εις το στήθος των καρδίαν που κτυπά, δεν χωρίζουν το παιδί από την μητέρα του...»
Στην "Μακεδονία" (13.3.1948) δημοσιεύθηκε:Αποτέλεσμα εικόνας για Μακεδονία εφημερίδα«Αρκετά παιδιά απήχθησαν ήδη από τα χωρία Δίστρατο, Αρματα, Πάδες και Κεράσοβο της περιφερείας Κονίτσης, από τα χωρία Ζουζούλη και Επταχώριον της περιφερείας Καστοριάς καθώς και από άλλα χωρία. Τα απαγόμενα παιδιά μεταφέρονται προς την περιοχήν Λυκορράχης και Αετομελίτσης με τον προφανή σκοπόν περαιτέρω προωθήσεων των προς την Αλβανιαν. Οι μητέρας Των απαγομένων παιδιών προσπαθούν ν' ακολουθούσουν, καλοΰσαι με θρήνους και ολολυγμούς τα τέκνα των και ικετεύουσαι τους συμμορίτας να αφήσουν τα παιδιά των. Εναντίον των θλιβερών αυτών καραβανιών των δυστυχών μητέρων οι σλαβοκομμουνισταί φρουροί πυροβολούν δια να τους απομακρύνουν (...) Η περιφέρεια του Αλμυρού επλήγη ιδιαιτέρως τας τελευταίας ημέρας, όπου το Παιδομαζωα έλαβε μορφήν γενικού ξεκληρίσματος του παιδικού κόσμου. Σχετικαί πληροφορείαι αναβιβάζουν εις χίλια τα αρπαγέντα. παιδιά ηλικίας πέντε μέχρι δεκαπέντε ετών. Τοιαύτη υπήρξεν η φοβερή εντύπωσις των κατοίκων διά την νέαν φρικαλέαν πράξιν των κομμουνιστών, ώστε πολυάριθμοι μητέρες, βαδίζουσαι εν μέσω θρήνων και κοπετών επί ένα ημερονύκτιον επί χιόνων. μετέβησαν εις το κρησφύγετον των συμμο­ριτών επί της κορυφής του Όθρυος και εζήτησαν την απόδοσιν των τέ­κνων των. Το συγκινητικότατον αυτό διάβημα των μητέρων ουδέν αποτέλεσμα επέφερε. Εδηλώθη μόνον ότι τα παιδιά εστάλησαν εις "ωραίαν πόλιν έξω της Ελλάδος"....».
Η Εφημερίδα «Ακρόπολις- στις 21.3.1948 έγραφε πως στο Νομό Έβρου. στις 19 Μαρτίου 1948, οι αντάρτες έκαμαν ομαδικές απαγωγες παιδιών, γυναικών και ανδρών από διάφορα χωριά. Έτσι από το χωρίο Ασβεστάδες πήραν 150 παιδιά με τις μητέρες τους, από το χωρίο Ασπροΰτι 41 άτομα, από τα Βουσικά 18 γυναίκες και 183 παιδιά, από τη Μάνη 112 άτομα και από την Κερκίνη γυναίκες και παι­διά ανεξακρίβωτου αριθμού.
Ακόμα, η εφημερίδα «Ακρόπολις" στις 14.1-1948 δημοσίευε ότι ο μουσικός Φιλήμων Βαφειάδης από τη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε «στρατόπεδον συγκεντρώσεως εις το χωρίον Μαλαμιέρζιτσε της Μοραβίας, όπου εύρεν 406 Ελληνόπουλα ρακένδυτα, άπλυτα, πεινασμένα. Επικεφαλής του στρατοπέδου, το οποίον απετελείτο από ξύλινα παραπήγματα και είχε φυλαχθή με διπλά συρματοπλέγματα, ήτο Βουλγα-
ρος, μέλος του Κ.Κ. Βουλγαρίας. Τα παιδιά - ως ηδυνήθη να διαπίστωση προσωπικώς - ήσαν της περιφερείας Βρόντους και Καστοριάς, είχαν δε απαχθή κατά την νύκτα από τους συμμορίτας».
Τέλος, η «Ακρόπολις» δημοσιεύει στο ίδιο φύλλο της ότι ο Φιλήμων Βαφειάδης γράφει ότι στην παιδόπολη του χωριού Μικόλοβ της Τσεχοσλοβακίας (κοντά στα ουγγροτσεχικά σύνορα, εκεί όπου ήταν παλαιοί στρατώνες) είδε με τα μάτια του 748 παιδιά, αθλίως διαιτώμενα και 25 γυναίκες - μητέρες των «ως επί το πλείστον - μία των οποίων ήτο μόλις 13 ετών.

Να πώς περιγράψει το αποτρόπαιο Παιδομάζωμα κι ένας ξένος δημοσιο­γράφος, ο Χάρολντ Γουώλτον, που επισκέφτηκε την ελληνική ύπαιθρο:
-Λίγο πριν νυχτώσει, το σούρουπο, οι συμμορίτες κατεβαίνουν απ' το βουνό. Τα παιδιά παίζουν ακόμη στην πλατεία. Το χωριό κυκλώνεται, από παντού. Ο <<καπετάνιος» διατάζει να φέρουν όλα τα παιδιά μπροστά του. Οι τρομοκρατημένες μητέρες υπακούουν και, μπροστά στα μάτια τους, οι συμμορίτες τα αρπάζουν (...) Όλα είναι καταδικασμένα (...) Όπου κι αν περάσεις ανάμεσα στα καταστραμμένα χωριά της ερημωμένης από τον πόλεμο, τη ληστεία και την τρομοκρατία Βορείου Ελλάδος, ακούς τη φωνή των κυνηγημένων παιδιών.
Είναι δύσκολο να εΰρη κανείς στην πολιτική ιστορία ανάλογη περίπτωση περιφρονήσεως για τα κοινά ανθρώπι­να δικαιώματα. Πατέρες, που αντιτά­χθηκαν στην απόσπαση των παιδιών τους, ετουφεκίσθηκαν ή εβασανίσθηκαν μπροστά στα μάτια των παιδιών τους (...)
Οι ηγέτες των κομμουνιστών εγκαινιάζουν νέα μέθοδο, που χρησιμοποιήθηκε πριν από αιώνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη μέθοδο του παιδομαζώματος, για να κάμουν τα παι­διά γενίτσαρους της Σοβιετικής Ρωσίας και μονάδες κρούσεως για την επέκταση της. Οι νέοι γενίτσαροι είναι Ελληνόπαιδες που απάγονται κατά χιλιάδας από τους Έλληνας συμμορίτας και στέλνονται στα δόρυ φόρα κράτη για να διαπαιδαγωγηθούν ως πράκτορες του κομμουνισμού και συμμορίτες του μέλλοντος» (»Τάιμς Νέας Υόρκης». 21.8.1948).

Συνεχίζεται στο επόμενο...

Πηγή:https://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=51&t=6041#p135737

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Μήνυμα από τον "διαχειριστή" του ιστολογίου  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ : Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη. Ελπίζω να ωφεληθήκατε από αυτό που διαβάσατε. Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά ένας απόστρατος αξιωματικός της Π.Α. που αποφάσισε να κάνει αυτό που δεν κάνουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Η Θράκη μας Κινδυνεύει

Η Θράκη μας Κινδυνεύει